Paradoks rođendana

Ovo je program pisan u programskom jeziku AEC koji radi numeričke kalkulacije vezane za Paradoks rođendana, kakve su opisane u mom tekstu o imenu rijeke Karašica.
Broj dana u godini:
Broj ljudi:
Iznad koliko kolizija brojimo:
Koliko puta vrtimo simulaciju:
Možete i pogledati izvorni kod pisan u AEC-u. S obzirom na loš generator nasumičnih brojeva koji je tamo implementiran, rezultati mogu biti manji od očekivanih. Otvorio sam thread na Redditu o tome.