1 /*
  2 * Ovo je prijepis mog hibridnog algoritma razvrstavanja da se može
  3 * pokrenuti na JavaScriptinoj virtualnoj mašini. Kako bi se AEC-om mogla
  4 * ciljati JavaScriptina virtualna mašina, napravio sam novi compiler.
  5 * Ovaj puta je pisan u C++-u, radio sam i novi parser i novi tokenizer.
  6 * Također sam malo promijenio sintaksu, da omogućim pisanje čistijeg koda
  7 * te da podržavam različite vrste podataka (prije je AEC podržavao samo
  8 * 32-bitne decimalne brojeve). Novi compiler proizvodi WebAssembly,
  9 * standardizirani oblik JavaScriptinog bytecodea. Izvorno je WebAssembly
 10 * bio Mozillin standard, ali danas ga podržavaju gotovo sve JavaScriptine
 11 * virtualne mašine. Ovdje ciljamo primarno na NodeJS, JavaScriptinu
 12 * virtualnu mašinu koju razvija Google i primarno je namijenjena da se
 13 * vrti na serverima (no može se pokrenuti i na veoma slabim računalima).
 14 */
 15 
 16 // Uvezimo prvo neke funkcije iz JavaScripta, koje će nam trebati...
 17 Function daj_velicinu_niza() Which Returns Integer32 Is External;
 18 Function kopiraj_niz_na_adresu(
 19   Integer32Pointer adresa) Which Returns Nothing Is External;
 20 Function printString(CharacterPointer str) Which Returns Nothing Is External;
 21 Function printInteger(Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 22 Function printFloat(Decimal32 x) Which Returns Nothing Is External;
 23 Function pocni_mjerenje_vremena() Which Returns Nothing Is External;
 24 Function zavrsi_mjerenje_vremena() Which Returns Nothing Is External;
 25 Function izvijesti_o_obrnuto_poredanim_nizovima(
 26   Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 27 Function
 28 izvijesti_o_poredanim_nizovima(Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 29 Function izvijesti_o_pokretanju_QuickSorta(
 30   Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 31 Function izvijesti_o_pokretanju_MergeSorta(
 32   Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 33 Function izvijesti_o_pokretanju_SelectSorta(
 34   Integer32 n) Which Returns Nothing Is External;
 35 Function
 36 izvijesti_JavaScript_o_nedostatku_memorije() Which Returns Nothing Is External;
 37 
 38 Integer32 DEBUG : = 0, broj_mjerenja : = 0; // broj_mjerenja bit će koristan za
 39                       // pokretanje raznih algoritama
 40                       // ovisno o rednom broju mjerenja,
 41                       //što dobro dođe za
 42                       // eksperimentiranje s algoritmima.
 43 
 44 // Napravimo sada omotnicu oko WebAssemblerske naredbe "memory.grow"...
 45 Function zauzmi_memorijske_stranice(Integer32 broj_stranica) Which Returns
 46   CharacterPointer
 47   Does { // Vitičasta zagrada ovdje je opcionalna, compiler ju ignorira. No,
 48      // dobro dođe kada pišemo AEC-ovski program u nekom IDE-u koji je
 49      // primarno namijenjen za C-olike jezike, tada on može razumijeti da
 50      // je ono između vitičastih zagrada blok naredbi.
 51  Integer32 nova_adresa_u_stranicama
 52    : = asm_i32 //"asm_i32" kaže compileru da umetne asemblerski kod, i da
 53          // pretpostavi da će se nakon njega na sistemskom stogu
 54          // nalaziti vrijednost tipa "i32". To očito nije točno ako
 55          // netko prebaci JavaScript virtualnu mašinu u 64-bitni
 56          // način rada, ali nadam se da to nitko neće napraviti.
 57          // Vjerojatnost da će JavaScript virtualnoj mašini trebati
 58          // više nego 4GB RAM-a je zanemariva, a vjerojatnost da će
 59          // se neki korisni programi srušiti zbog prebacivanja u
 60          // 64-bitni način rada nije baš zanemariva.
 61     ("(memory.grow\n"
 62     "\t(local.get 0)\n" // Prvi (nulti) argument funkcije,
 63               //"broj_stranica".
 64     ")\n");
 65  If nova_adresa_u_stranicama = -1 Then { // Ako nema više
 66                      // slobodne memorije...
 67   Return(-1); // Ne stavim li zagrade oko "-1", ClangFormat će misliti da je
 68         // "Return" ime neke varijable.
 69  }
 70  EndIf; // Ni točka-zarez ovdje nije potreban, ali pomaže IDE-ovima da razumiju
 71     // programski kôd.
 72  Return nova_adresa_u_stranicama * 64 * 1024; // Na JavaScript Virtualnoj
 73                        // Mašini, jedna stranica
 74                        //(page) iznosi 64 KB.
 75 }
 76 EndFunction;
 77 
 78 Integer32 velicina_niza;
 79 Integer32Pointer originalni_niz, pomocni_niz; // To su globalne varijable,
 80                        // po defaultu su u nuli,
 81                        // dakle "originalni_niz" i
 82                        //"pomocni_niz" su na početku
 83                        // programa nulti pokazivači.
 84 
 85 Integer32 broj_obrnuto_poredanih_podniza, broj_vec_poredanih_podniza,
 86   broj_pokretanja_QuickSorta, broj_pokretanja_MergeSorta,
 87   broj_pokretanja_SelectSorta;
 88 
 89 // Sad ćemo implementirati neke matematičke funkcije koje će nam trebati.
 90 // Ne možemo pozvati JavaScriptine matematičke funkcije, jer one su metode
 91 // singletona "Math", a ne postoji standardizirani način da se zovu
 92 // metode JavaScriptinih objekata iz WebAssemblyja.
 93 Decimal32 PRECISION : = 128; // Ovdje možemo balansirati između brzine i
 94               // preciznosti. Ako smo previše precizni, bit
 95               //ćemo spori. Ako smo previše neprecizni, lako
 96               // se može dogoditi da precijenimo koliko se
 97               // duboko rekurzija smije granati i izazovemo
 98               // stack overflow.
 99 
 100 Decimal32
 101   memoizacija_prirodnog_logaritma[8192]; // Memoizacija je dio memorije u koju
 102                      // se spremaju već izračunati podaci,
 103                      // da se ne računaju više puta.
 104 
 105 Function Eulerov_broj_na_potenciju(Decimal32 x)
 106   Which Returns Decimal32 Is Declared; // Vidi dolje za pojašnjenje ovoga.
 107 
 108 Function prirodni_logaritam(Decimal32 x) Which Returns Decimal32 Does {
 109  If x < 1 Then { Return(-prirodni_logaritam(1 / x)); }
 110  EndIf;
 111  If(x < 8192 and
 112   not(memoizacija_prirodnog_logaritma[asm_f32( // Vidi iduću funkciju za
 113                          // pojašnjenje ovoga...
 114       "(f32.nearest (local.get 0))")] = 0)) Then {
 115   Return
 116     memoizacija_prirodnog_logaritma[asm_f32("(f32.nearest (local.get 0))")];
 117  }
 118  EndIf;
 119  If x > 8192 Then {
 120   Return 1 + prirodni_logaritam(x / Eulerov_broj_na_potenciju(1));
 121  }
 122  EndIf;
 123  // Prirodni logaritam je integral od 1/x u intervalu od 1 do x,
 124  // srednjoškolska matematika.
 125  Decimal32 zbroj : = 0, epsilon : = (x - 1) / (5 * PRECISION), i : = 1;
 126  While(epsilon > 0 and i < x) or (epsilon < 0 and i > x) Loop {
 127   zbroj += epsilon / i;
 128   i += epsilon; // Preuzeo sam naredbe "+=", "-=", "*=" i "/=" iz C-olikih
 129          // jezika, smatram da znatno skraćuju neke kodove, a da ih ne
 130          // čine nečitkima.
 131  }
 132  EndWhile;
 133  If x < 8192 Then {
 134   Return
 135     memoizacija_prirodnog_logaritma[asm_f32("(f32.nearest (local.get 0))")]
 136     : = zbroj;
 137  }
 138  EndIf;
 139  Return zbroj;
 140 }
 141 EndFunction;
 142 
 143 Decimal32
 144   memoizacija_Eulerovog_algoritma[512]; // Možda malo ubrza program, gotovo
 145                      // sigurno ga neće usporiti...
 146 
 147 Function abs(Decimal32 x) Which Returns Decimal32 Is
 148   Declared; // Deklarirat ćemo funkciju "abs" da se može koristiti prije no
 149        // što se definira.
 150 
 151 Function Eulerov_broj_na_potenciju(Decimal32 x) Which Returns Decimal32 Does {
 152  If(abs(x) < 64 and
 153   not(memoizacija_Eulerovog_algoritma
 154       [asm_f32("(f32.nearest (f32.mul (f32.const 4) (local.get 0)))") +
 155        256] = 0))
 156    Then { // Koristio sam ovdje umetnuti asembler zato što ništa drugo što
 157       // napišem u AEC-u neće učiniti da compiler koji sam napravio
 158       // pozove asemblersku instrukciju "f32.nearest" (poznatu kao
 159       // "round" u drugim programskim jezicima), a mnogo je lakše
 160       // napisati malo umetnutog asemblera nego mijenjati i recompilirati
 161       // compiler.
 162   Return memoizacija_Eulerovog_algoritma
 163     [asm_f32("(f32.nearest (f32.mul (f32.const 4) (local.get 0)))") + 256];
 164  }
 165  EndIf;
 166  // Eulerov Algoritam iz Matematike 2...
 167  Decimal32 i : = 0, y : = 1, epsilon : = x / PRECISION;
 168  While(epsilon > 0 and i < x) or (epsilon < 0 and i > x) Loop {
 169   y += epsilon * y;
 170   i += epsilon;
 171  }
 172  EndWhile;
 173  If abs(x) < 64 Then {
 174   Return memoizacija_Eulerovog_algoritma
 175     [asm_f32("(f32.nearest (f32.mul (f32.const 4) (local.get 0)))") + 256]
 176     : = y;
 177  }
 178  EndIf;
 179  Return y;
 180 }
 181 EndFunction;
 182 
 183 Function abs(Decimal32 x) Which Returns Decimal32 Does {
 184  // U svoj sam programski jezik ugradio uvijetni "?:" operator kakav
 185  // postoji u C-u, C++-u i JavaScriptu. Izgleda malo ružno, ali nekad zna
 186  // znatno skratiti programske kodove. Odlučio sam implementirati desno
 187  // asocijativan uvijetni operator, kakav je u C-u, C++-u i JavaScriptu,
 188  // a ne lijevo asocijativan kakav je u PHP-u i srodnim jezicima.
 189  // Jednostavno mi ima više smisla da uvijetni operator bude asocijativan
 190  // na desno nego na lijevo.
 191  Return(x < 0) ?  // Ako je x manji od 0...
 192    -x       //...vrati (proglasi rezultatom) -x...
 193         : x; // inače, proglasi x rezultatom.
 194 }
 195 EndFunction;
 196 
 197 Function ostatak_pri_dijeljenju(Decimal32 x,
 198                 Decimal32 y) Which Returns Decimal32 Does {
 199  If DEBUG = 1 Then {
 200   printString("Zatrazen je ostatak pri dijeljenju od brojeva: ");
 201   // Neću upotrebljavati hrvatske znakove u stringovima, jer ću
 202   // naletjeti na probleme pri pretvorbi u JavaScriptin string.
 203   printFloat(x);
 204   printFloat(y);
 205   printString("Sada ce se program mozda srusiti...");
 206  }
 207  EndIf;
 208  If abs(x / y) > Eulerov_broj_na_potenciju(prirodni_logaritam(2) * 63) Then {
 209   Return 0; // Imate bolju ideju što da se radi u slučaju da količnik
 210        // ne stane niti u Integer64 (C-ovski "long long")?
 211  }
 212  EndIf;
 213  Return x - y *Integer64(x / y); // Ako napišem "Integer32",
 214                  // riskiram da će JavaScript
 215                  // virtualna mašina prekinuti
 216                  // izvođenje programa jer je
 217                  // broj "x/y" izvan intervala
 218                  // koji 32-bitni cijeli brojevi
 219                  // mogu prikazati (od oko dvije
 220                  // milijarde u pozitivno i
 221                  // negativno).
 222 }
 223 EndFunction;
 224 
 225 Function pow(Decimal32 x, Decimal32 y) Which Returns Decimal32 Does {
 226  Decimal32 result
 227    : = Eulerov_broj_na_potenciju(prirodni_logaritam(abs(x)) * y);
 228  Return x =
 229    0 ? 0 : ostatak_pri_dijeljenju(x, 2) = 1 and x < 0 ? -result : result;
 230 }
 231 EndFunction;
 232 
 233 // I sada krećemo pisati taj hibridni algoritam razvrstavanja...
 234 Function hybrid_sort(Integer32 donja_granica, Integer32 gornja_granica,
 235           Integer32 dubina_rekurzije) Which Returns Nothing Does {
 236  If gornja_granica - donja_granica < 2 Then { // Ako je niz duljine manje od
 237                        // 2 (0 ili 1), znači da je već
 238                        // poredan, pa prekidamo
 239                        // izvođenje ovog potprograma.
 240   Return;
 241  }
 242  ElseIf gornja_granica - donja_granica = 2 Then { // Najčesći slučaj,
 243                          // vrijedi ga posebno
 244                          // obraditi jer time
 245                          // možemo znatno ubrzati
 246                          // program.
 247   If ValueAt(originalni_niz + donja_granica) >
 248     ValueAt(originalni_niz + donja_granica + 1) Then {
 249    Integer32 pomocna_varijabla_za_zamijenu
 250      : = ValueAt(originalni_niz + donja_granica);
 251    ValueAt(originalni_niz + donja_granica)
 252      : = ValueAt(originalni_niz + donja_granica + 1);
 253    ValueAt(originalni_niz + donja_granica + 1)
 254      : = pomocna_varijabla_za_zamijenu;
 255   }
 256   EndIf;
 257   Return;
 258  }
 259  ElseIf gornja_granica -
 260    donja_granica<8 or asm_i32("(global.get $stack_pointer)")> 4 * 1024 -
 261    73 Then {
 262  // Za male je nizove SelectionSort brži i od MergeSorta i QuickSorta. Također,
 263  // kako nije rekurzivan, može se koristiti i kad posve potrošimo memoriju na
 264  // sistemskom stogu(na JavaScript Virtualnoj Mašini to jest ne više nego 4 KB,
 265  // kako bijaše u doba Netscapea 2, godine 1996, tako i danas).
 266  broj_pokretanja_SelectSorta:
 267   = broj_pokretanja_SelectSorta + 1;
 268   Integer32 i : = donja_granica;
 269   While i < gornja_granica Loop {
 270    Integer32 gdje_je_minimum : = i;
 271    Integer32 j : = i + 1;
 272    While j < gornja_granica Loop {
 273     If ValueAt(originalni_niz + gdje_je_minimum) >
 274       ValueAt(originalni_niz + j) Then {
 275     gdje_je_minimum
 276       /*
 277       * ClangFormat (koji koristim za formatiranje AEC programa, a
 278       * primarno je namijenjen za C-olike jezike) pogrešno tumači
 279       * AEC-ov operator pridruživanja ":=" kao C-ovu oznaku za labele
 280       * ':' plus C-ov operator pridruživanja '='. Ne vidim nekakvo
 281       * jednostavno rješenje tog problema. Na sreću, AEC-ov tokenizer,
 282       * još od najranije verzije, trpi ako se stavi whitespace znak
 283       * (razmak, tabulator ili znak za novi red) između ':' i '=' u
 284       * operatoru ":=", ali svejedno to ne izgleda dobro.
 285       */
 286       :
 287      = j;
 288     }
 289     EndIf;
 290     j += 1;
 291    }
 292    EndWhile;
 293    Integer32 pomocna_varijabla_za_zamijenu : = ValueAt(originalni_niz + i);
 294    ValueAt(originalni_niz + i) : = ValueAt(originalni_niz + gdje_je_minimum);
 295    ValueAt(originalni_niz + gdje_je_minimum)
 296      : = pomocna_varijabla_za_zamijenu;
 297    i += 1;
 298   }
 299   EndWhile;
 300   Return;
 301  }
 302  EndIf;
 303  Decimal32 razvrstanost : = 0;
 304  Integer32 i : = donja_granica, je_li_niz_vec_poredan : = 1;
 305  While i < gornja_granica - 1 Loop {
 306   razvrstanost +=
 307     (ValueAt(originalni_niz + i) < ValueAt(originalni_niz + i + 1) or
 308       ValueAt(originalni_niz + i) = ValueAt(originalni_niz + i + 1));
 309   If ValueAt(originalni_niz + i) > ValueAt(originalni_niz + i + 1) Then {
 310   je_li_niz_vec_poredan:
 311    = 0;
 312   }
 313   EndIf;
 314   i += 1;
 315  }
 316  EndWhile;
 317 razvrstanost:
 318  = razvrstanost / ((gornja_granica - donja_granica - 1) / 2.) - 1;
 319  // Provjeri je li sve u redu, i, ako nije, obavijesti.
 320  If abs(razvrstanost) > 1 Then {
 321   // To ne smije biti...
 322   printString("Apsolutna vrijednost razvrstanosti je veca od 1!");
 323   printString("Relevantni dio niza iznosi:"); // Da se ne moram baktati s
 324                         // debuggerima za JavaScript
 325                         // virtualnu mašinu ako dođe
 326                         // do problema, lakše mi
 327                         // je ispisati brojeve u
 328                         // programu nego tražiti
 329                         // kako narediti
 330                         // debuggeru da ih
 331                         // ispiše.
 332  i:
 333   = donja_granica;
 334   While i < gornja_granica Loop {
 335    printInteger(ValueAt(originalni_niz + i));
 336    i += 1;
 337   }
 338   EndWhile;
 339   printString("Kraj relevantnog dijela niza!");
 340  }
 341  EndIf;
 342  If je_li_niz_vec_poredan and not(razvrstanost = 1 or razvrstanost > 1) Then {
 343   // Opet ne smije biti...
 344   printString("Niz je poredan, a razvrstanost nije 1.");
 345   printString("Relevantni dio niza iznosi:");
 346  i:
 347   = donja_granica;
 348   While i < gornja_granica Loop {
 349    printInteger(ValueAt(originalni_niz + i));
 350    i += 1;
 351   }
 352   EndWhile;
 353   printString("Kraj relevantnog dijela niza!");
 354  }
 355  EndIf;
 356  If not(je_li_niz_vec_poredan) and (razvrstanost = 1 or razvrstanost > 1)
 357                     Then {
 358   // Open ne smije biti...
 359   printString("Razvrstanost je 1, a niz nije poredan!");
 360   printString("Relevantni dio niza iznosi:");
 361  i:
 362   = donja_granica;
 363   While i < gornja_granica Loop {
 364    printInteger(ValueAt(originalni_niz + i));
 365    i += 1;
 366   }
 367   EndWhile;
 368   printString("Kraj relevantnog dijela niza!");
 369  }
 370  EndIf;
 371  // Idemo dalje...
 372  Decimal32 razvrstanost_na_potenciju[8] : = {1}; // Formula će se brže
 373                          // izračunati ako ne
 374                          // pozivamo "pow" gdje
 375                          // ne treba (kad je
 376                          // eksponent prirodan
 377                          // broj).
 378 i:
 379  = 1;
 380  While i < 8 Loop {
 381   razvrstanost_na_potenciju[i]
 382     : = razvrstanost_na_potenciju[i - 1] * razvrstanost;
 383   i += 1;
 384  }
 385  EndWhile;
 386  // Formula koju je ispisao genetski algoritam za predviđanje koliko će
 387  // usporedbi QuickSort napraviti:
 388  // https://github.com/FlatAssembler/ArithmeticExpressionCompiler/tree/master/QuickSort/Genetic_algorithm_for_deriving_the_formula
 389  Decimal32 polinom_pod_apsolutnom
 390    : = 2.38854 * razvrstanost_na_potenciju[7] -
 391      0.284258 * razvrstanost_na_potenciju[6] -
 392      1.87104 * razvrstanost_na_potenciju[5] +
 393      0.372637 * razvrstanost_na_potenciju[4] +
 394      0.167242 * razvrstanost_na_potenciju[3] -
 395      0.0884977 * razvrstanost_na_potenciju[2] + 0.315119 * razvrstanost;
 396  Decimal32 Eulerov_broj_na_koju_potenciju
 397    : = (prirodni_logaritam(gornja_granica - donja_granica) +
 398      prirodni_logaritam(
 399        prirodni_logaritam(gornja_granica - donja_granica))) *
 400        1.05 +
 401      (prirodni_logaritam(gornja_granica - donja_granica) -
 402      prirodni_logaritam(
 403        prirodni_logaritam(gornja_granica - donja_granica)) -
 404      prirodni_logaritam(2)) *
 405        0.9163 * abs(polinom_pod_apsolutnom);
 406  Decimal32 koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta
 407    : = Eulerov_broj_na_potenciju(Eulerov_broj_na_koju_potenciju);
 408  Decimal32 koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta
 409    : = (mod(broj_mjerenja, 2) + 1) *
 410      (gornja_granica -
 411      donja_granica) * // Nisam siguran treba li ovdje
 412               // pisati "2 * (gornja_granica...".
 413               // S jedne strane, MergeSort radi
 414               // dvije petlje, jedna za spajanje
 415               // dijelova originalnog niza u
 416               // pomoćni niz, a druga za kopiranje
 417               // pomoćnog niza u originalni. S
 418               // druge strane, iz mjerenja se čini
 419               // da je cjelokupni algoritam brži
 420               // ako se ne množi s 2. Zato ćemo
 421               // nekada množiti s dva, a nekada ne,
 422               // pa ćemo preciznijim mjerenjima
 423               // vidjeti što je bolje.
 424      prirodni_logaritam(gornja_granica - donja_granica) /
 425      prirodni_logaritam(2);
 426  // I sada kreće grananje na temelju izračunatog...
 427  If razvrstanost = 1 or razvrstanost > 1 Then {
 428   broj_vec_poredanih_podniza += 1;
 429   Return;
 430  }
 431  ElseIf razvrstanost = -1 or razvrstanost < -1 Then {
 432   broj_obrnuto_poredanih_podniza += 1;
 433   Integer32 i : = donja_granica;
 434   Integer32 j : = gornja_granica - 1;
 435   While i < gornja_granica Loop {
 436    ValueAt(pomocni_niz + i) : = ValueAt(originalni_niz + j);
 437    j -= 1;
 438    i += 1;
 439   }
 440   EndWhile;
 441  i:
 442   = donja_granica;
 443   While i < gornja_granica Loop {
 444    ValueAt(originalni_niz + i) : = ValueAt(pomocni_niz + i);
 445    i += 1;
 446   }
 447   EndWhile;
 448   Return;
 449  }
 450  ElseIf(koliko_usporedbi_ocekujemo_od_MergeSorta <
 451       koliko_usporedbi_ocekujemo_od_QuickSorta or
 452     dubina_rekurzije > pow(2, 18 - prirodni_logaritam(velicina_niza) /
 453                       prirodni_logaritam(2))
 454     // JavaScriptina virtualna mašina ima
 455     // 4KB memorije na sistemskom stogu,
 456     // i alociranje više heap memorije
 457     // ne mijenja tu nesretnu činjenicu.
 458     // Ne znam kako Emscripten (modificirana
 459     // verzija CLANG-a koja compilira
 460     // C++ u WebAssembly) to rješava.
 461     ) and
 462    not(gornja_granica - donja_granica =
 463        velicina_niza and not(mod(broj_mjerenja, 3)))
 464    // Izgleda da je, iz nekog razloga, program brži ako se QuickSort
 465    // pokrene barem jednom, no probajmo raditi preciznija mjerenja.
 466    Then {
 467   // MergeSort algoritam (približno poredani podnizovi,
 468   // za koje je MergeSort efikasniji od QuickSorta,
 469   // a moj ga program također koristi kada ima još
 470   // malo mjesta na sistemskom stogu, pa QuickSort
 471   // nije opcija)...
 472   broj_pokretanja_MergeSorta += 1;
 473   Integer32 sredina_niza : = (gornja_granica + donja_granica) / 2;
 474   // Prvo, rastavi niz na koji pokazuje pokazivač "originalni_niz"
 475   // na niz od originalni_niz+donja_granica do
 476   // originalni_niz+sredina_niza i niz od
 477   // originalni_niz+sredina_niza do
 478   // originalni_niz+gornja_granica,
 479   // i poredaj ta dva niza.
 480   hybrid_sort(donja_granica, sredina_niza, dubina_rekurzije + 1);
 481   hybrid_sort(sredina_niza, gornja_granica, dubina_rekurzije + 1);
 482   // Spajanje nizova originalni_niz[donja_granica..sredina_niza]
 483   // i originalni_niz[sredina_niza..gornja_granica] u jedan niz...
 484   Integer32 i : = donja_granica;
 485   Integer32 gdje_smo_u_prvom_nizu : = donja_granica;
 486   Integer32 gdje_smo_u_drugom_nizu : = sredina_niza;
 487   While i < gornja_granica Loop {
 488    If(gdje_smo_u_prvom_nizu =
 489       sredina_niza or
 490       ValueAt(originalni_niz + gdje_smo_u_drugom_nizu) <
 491         ValueAt(originalni_niz + gdje_smo_u_prvom_nizu)) and
 492      gdje_smo_u_drugom_nizu < gornja_granica Then {
 493     ValueAt(pomocni_niz + i)
 494       : = ValueAt(originalni_niz + gdje_smo_u_drugom_nizu);
 495     gdje_smo_u_drugom_nizu += 1;
 496    }
 497    Else {
 498     ValueAt(pomocni_niz + i)
 499       : = ValueAt(originalni_niz + gdje_smo_u_prvom_nizu);
 500     gdje_smo_u_prvom_nizu += 1;
 501    }
 502    EndIf;
 503    i += 1;
 504   }
 505   EndWhile;
 506  i:
 507   = donja_granica;
 508   While i < gornja_granica Loop {
 509    ValueAt(originalni_niz + i) : = ValueAt(pomocni_niz + i);
 510    i += 1;
 511   }
 512   EndWhile;
 513   Return;
 514  }
 515  Else { // QuickSort algoritam (nasumično ispremještani podnizovi)...
 516   broj_pokretanja_QuickSorta += 1;
 517   // Daljnji kod je približno prepisan s
 518   // https://www.geeksforgeeks.org/quick-sort/
 519   // Iskreno, ne razumijem ni ja točno kako funkcionira.
 520   // On navodno preuređuje niz tako da svi elementi koji su manji
 521   // od onog koji je bio prvi (pivot) dođu prije njega, a ostali
 522   // poslije njega.
 523   Integer32 pivot : = ValueAt(originalni_niz + gornja_granica - 1);
 524   Integer32 i : = donja_granica - 1;
 525   Integer32 j : = donja_granica;
 526   Integer32 pomocna_varijabla_za_zamijenu;
 527   While j < gornja_granica - 1 Loop {
 528    If ValueAt(originalni_niz + j) < pivot Then {
 529     i += 1;
 530    pomocna_varijabla_za_zamijenu:
 531     = ValueAt(originalni_niz + i);
 532     ValueAt(originalni_niz + i) : = ValueAt(originalni_niz + j);
 533     ValueAt(originalni_niz + j) : = pomocna_varijabla_za_zamijenu;
 534    }
 535    EndIf;
 536    j += 1;
 537   }
 538   EndWhile;
 539  pomocna_varijabla_za_zamijenu:
 540   = ValueAt(originalni_niz + i + 1);
 541   ValueAt(originalni_niz + i + 1)
 542     : = ValueAt(originalni_niz + gornja_granica - 1);
 543   ValueAt(originalni_niz + gornja_granica - 1)
 544     : = pomocna_varijabla_za_zamijenu;
 545   Integer32 gdje_je_pivot : = i + 1;
 546   hybrid_sort(donja_granica, gdje_je_pivot, dubina_rekurzije + 1);
 547   hybrid_sort(gdje_je_pivot, gornja_granica, dubina_rekurzije + 1);
 548   Return;
 549  }
 550  EndIf;
 551  // Ovdje tok programa ne smije doći.
 552  printString("Izgleda da compiler nije ispravno "
 553        "preveo kontrolne strukture!");
 554 }
 555 EndFunction;
 556 
 557 // Ovo je funkcija koju će pozvati JavaScript...
 558 Function pocetna_AEC_funkcija() Which Returns Nothing Does {
 559  If originalni_niz = -1 or pomocni_niz = -1 Then {
 560   Return; // Ako JavaScript nastavlja pokretati ovaj program
 561       // unatoč nedostatku memorije, neka onda on ne radi ništa.
 562  }
 563  EndIf;
 564  // Testiraj matematičke funkcije...
 565  If abs(pow(3, 3) - 27) > 2 Then { // Da, one su jako neprecizne, ali zato
 566                   // jako brze.
 567   printString("Izgleda da matematicke funkcije ne funkcioniraju dobro.");
 568   printString("pow(3, 3) =");
 569   printFloat(pow(3, 3));
 570  }
 571  EndIf;
 572  // Doznaj veličinu niza iz JavaScripta...
 573  Integer32 prijasnja_velicina_niza : = velicina_niza;
 574 velicina_niza:
 575  = daj_velicinu_niza();
 576  // Ako je potrebno, zauzmi još memorije...
 577  If velicina_niza / (64 * 1024 / 4) +
 578        not(not(mod(velicina_niza, 64 * 1024 / 4))) >
 579      prijasnja_velicina_niza / (64 * 1024 / 4) +
 580        not(not(mod(prijasnja_velicina_niza, 64 * 1024 / 4))) or
 581    prijasnja_velicina_niza = 0 Then {
 582  originalni_niz:
 583   = zauzmi_memorijske_stranice(4 * velicina_niza / (64 * 1024) +
 584                 not(not(mod(velicina_niza, 64 * 1024 / 4))));
 585  pomocni_niz:
 586   = zauzmi_memorijske_stranice(4 * velicina_niza / (64 * 1024) +
 587                 not(not(mod(velicina_niza, 64 * 1024 / 4))));
 588   If originalni_niz = -1 or pomocni_niz = -1 Then {
 589    printString("Nema dovoljno memorije za nastavak programa!?");
 590    izvijesti_JavaScript_o_nedostatku_memorije();
 591    Return; // Prekini izvršavanje ovog programa.
 592   }
 593   EndIf;
 594  }
 595  EndIf;
 596  // Sada zatraži od JavaScripta da kopira niz koji treba poredati
 597  // na memorijski prostor koji si (prethodno ili sada) zauzeo.
 598  kopiraj_niz_na_adresu(originalni_niz);
 599 // I sada ga kreni razvrstavati i mjeriti koliko ti treba vremena.
 600 broj_obrnuto_poredanih_podniza:
 601  = broj_vec_poredanih_podniza : = broj_pokretanja_QuickSorta
 602    : = broj_pokretanja_MergeSorta : = broj_pokretanja_SelectSorta
 603    : = 0; // Nisam mogao odoljeti da u svoj programski jezik ne dodam
 604       // ulančano pridruživanje iz C-a, C++-a i JavaScripta (da možemo
 605       // više varijabli postaviti na neku vrijednost u jednoj naredbi).
 606  broj_mjerenja += 1;
 607  pocni_mjerenje_vremena();
 608  hybrid_sort(0, velicina_niza, 0);
 609  zavrsi_mjerenje_vremena();
 610  // Kad završi mjerenje vremena (koje se vrtilo u JavaScriptu),
 611  // obavijesti JavaScript o onome što si ti izmjerio.
 612  izvijesti_o_obrnuto_poredanim_nizovima(broj_obrnuto_poredanih_podniza);
 613  izvijesti_o_poredanim_nizovima(broj_vec_poredanih_podniza);
 614  izvijesti_o_pokretanju_QuickSorta(broj_pokretanja_QuickSorta);
 615  izvijesti_o_pokretanju_MergeSorta(broj_pokretanja_MergeSorta);
 616  izvijesti_o_pokretanju_SelectSorta(broj_pokretanja_SelectSorta);
 617  // Napravi neki osnovni sanity-check, je li niz uistinu poredan?
 618  Integer32 i : = 0;
 619  While i < velicina_niza - 1 Loop {
 620   If ValueAt(originalni_niz + i) > ValueAt(originalni_niz + i + 1) Then {
 621    printString("Niz nije poredan!");
 622    Return; // Nemoj to ispisati više puta, nego prekini program čim
 623        // si uočio prvu nepodudarnost.
 624   }
 625   EndIf;
 626   i += 1;
 627  }
 628  EndWhile;
 629 }
 630 EndFunction;
 631